Szkolenia przeciwpożarowe Warszawa

Fairo to firma, która fachowo, sprawnie i w przystępny sposób przeprowadza szkolenia przeciwpożarowe dla firm. Jeżeli potrzebujesz przeszkolić pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej, nie wiesz, kiedy powinno się odbyć takie szkolenie – jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Oferujemy szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej wraz z instruktarzem użycia podręcznego sprzętu gaśniczego. Szkolenia, które wykonujemy są ściśle dopasowane do danego obiektu i sposobu jego użytkowania. Zaproś naszych specjalistów do współpracy – nauczymy Twoich pracowników prawidłowego postępowania w razie pożaru.

Dowiedz się więcej

Przede wszystkim, aby zapoznać nowych pracowników z obowiązującymi, w miejscu pracy, zasadami bezpieczeństwa, ewakuacji i obsługi urządzeń przeciwpożarowych, które znajdują się w obiekcie. Ponadto, należy pamiętać, iż znajomość odpowiednich procedur i zachowań może zmniejszyć prawdopodobieństwo powstania pożaru, a także ograniczyć jego skutki. Kluczem do sukcesu jest wypracowanie wśród pracowników określonych wzorców zachowań w sytuacji zagrożenia!

Obowiązek organizacji szkoleń przeciwpożarowych dla zatrudnionych pracowników wynika z przepisów prawa (Ustawa z dnia 26.06.1974 r., Kodeks pracy Dz.U. 2019 poz. 1040). Celem szkoleń jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa osób znajdującej się w danej przestrzeni, w tym przypadku w zakładzie pracy.

Okresowe szkolenia ppoż. dla pracowników mają nie tylko być kolejnym kursem do odhaczenia w dokumentacji kadrowej, ale przede wszystkim mają budować poczucie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Szkolenia przygotowują na sytuacje związane z zagrożeniem pożarowym i uczą, jak się zachowywać. Uczestnicy otrzymują informacje, jak należy postępować, kogo informować o pożarze i w jakiej kolejności oraz w jaki sposób pomóc osobom potrzebującym.

Przede wszystkim, aby zapoznać nowych pracowników z obowiązującymi w miejscu pracy zasadami bezpieczeństwa, ewakuacji i obsługi urządzeń przeciwpożarowych, które znajdują się w obiekcie. Ponadto, należy pamiętać, iż znajomość odpowiednich procedur i zachowań może zmniejszyć prawdopodobieństwo powstania pożaru, a także ograniczyć jego skutki. Kluczem do sukcesu jest wypracowanie wśród pracowników określonych wzorców zachowań w sytuacji zagrożenia.

Szkolenia wstępne muszą być przeprowadzone w ciągu 6 miesięcy od przyjęcia nowego pracownika.  Dodatkowo, dobra praktyka wskazuje, aby wyznaczać i szkolić osoby, które będą pełnić funkcję koordynatorów  ewakuacji. Są to działania niezbędne do zapewnienia odpowiednich warunków do okresowego sprawdzenia  warunków ewakuacji w obiekcie. W związku z czym warto pracownika wyznaczonego i odpowiadającego za  ochronę przeciwpożarową wysłać dodatkowo na szkolenie z zakresu skutecznej ochrony przeciwpożarowej,  ponieważ to właśnie on będzie odpowiedzialny za podejmowanie działań z zakresu zwalczania zagrożenia  pożarowego, a także wykonywanie ewakuacji. 

Szkolenia przeciwpożarowe Warszawa – Fairo – potrzebujesz przeszkolić swoich pracowników? Zgłoś się do nas, chętnie pomożemy!