Jak działają systemy gaszenia gazem? Gdzie są wykorzystywane?

Firma Fairo posiada niezbędne doświadczenie w zakresie projektowania, wykonawstwa i serwisu
urządzeń ppoż. na terenie Warszawy i okolic. Potrzebujesz przeglądu, projektu lub Twoja
serwerownia wymaga wyposażenia w system gaszenia gazem? Zgłoś się do nas!


Na zlecenie wykonamy:

 • przegląd systemu gaszenia gazem (w tym legalizacja butli);
 • projekt systemu gaszenia;
 • wykonawstwo instalacji gaszenia.
instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Warszawa

Dowiedz się więcej

Gazowe systemy gaśnicze stosuje się w zwalczaniu pożaru w otoczeniu, w którym niepożądane jest
użycie wody jako środka gaśniczego. Są skuteczne i szczególnie polecane w miejscach, w których
przechowuje się wartościowy i wrażliwy sprzęt, który mógłby zostać uszkodzony przy użyciu środków
gaśniczych opartych na wodzie. Najczęściej tego typu systemy, wykorzystuje się w serwerowniach,
archiwach, salach muzealnych czy w centrach przetwarzania danych.

Po wykryciu zagrożenia ogniowego w chronionym pomieszczeniu przez czujki systemu sygnalizacji,
odpowiedni sygnał jest puszczany do centrali systemu gaszenia. W pierwszym etapie następuje
uruchomienie się sygnalizacji optycznej i dźwiękowej, która informuje o wystąpieniu zagrożenia. Po
ustalonym na ewakuację czasie, system automatycznie (lub za pomocy wyzwalacza ręcznego) zwalnia
elektrozawory na zbiornikach wypełnionych środkiem gaśniczym po czym zostaje on uwolniony do
chronionej powierzchni. Bardzo istotnym elementem funkcjonowania systemu jest szczelność
pomieszczenia, która jest jednym z determinantów skuteczności systemu.


Systemy gaśnicze gazowe mogą być oparte o różne środki gaśnicze:

 • Systemy gaśnicze z zastosowaniem dwutlenku węgla CO2 – gaśnicze działanie CO2 polega na
  redukcji stężenia tlenu w powietrzu chronionej strefy. Jego zadaniem jest ugaszenie pożaru w fazie początkowej. Nie pozostawia odpadów zanieczyszczających. Stosowany jest do ochrony
  urządzeń i pomieszczeń wysokiego ryzyka, tj. generatory, komory lakiernicze, magazyny
  cieczy łatwopalnych, transformatory. Ze względu na jego właściwości jako środek gaśniczy
  stosuje się go głównie do ochrony stref, w których nie przebywają ludzie.
 • Systemy gaśnicze z zastosowaniem gazu INERGEN IG-541 – Inergen, którego składniki
  naturalnie występują w środowisku, to środek gaśniczy nie powodujący korozji, chemicznie
  obojętny – co oznacza, że w kontakcie z ogniem nie powstają żadne szkodliwe produkty
  reakcji. Inergen jest bezwonny, bezbarwny i nie przewodzi prądu. Jest mieszanką gazów
  obojętnych: 52% azotu, 40% argonu, 8% dwutlenku węgla. Jego działanie opiera się na
  obniżeniu stężenia tlenu w atmosferze do poziomu uniemożliwiającego proces spalania.
  Używany jest do gaszenia pożarów cieczy, gazów i sprzętu elektronicznego.
 • Systemy gaśnicze z zastosowaniem gazu FM-200 – mechanizm gaszenia pożarów za pomocą
  gazu FM-200 polega na odbieraniu ciepła i przerwaniu reakcji spalania na poziomie
  cząsteczkowym. Podczas akcji gaśniczej nie pozostawia on żadnych pozostałości ani
  zanieczyszczeń w pomieszczeniu. Gaszenie serwerowni, lakierni, urządzeń
  telekomunikacyjnych, rozdzielni elektrycznych przy pomocy butli wypełnionych FM-200 jest
  skuteczne i może być stosowane w miejscach, gdzie na co dzień przebywają lub pracują
  ludzie.

Przegląd stałych urządzeń gaśniczych gazowych polega na kontroli wszystkich pojedynczych
elementów składowych tego systemu. Przynajmniej 1 raz w ciągu tygodnia należy dokonać
weryfikacji wskaźników pomiarowych oraz przeprowadzić test centrali sterowania gaszeniem oraz
test panelu operatora. Przynajmniej 1 raz na kwartał należy sprawdzić czystość czujek oraz
przeprowadzić testy: test rezerwowego źródła zasilania oraz test zadziałania systemu detekcji i
alarmowania. 1 raz na pół roku należy dokonać sprawdzenia rurociągów, zaworów, zbiorników i
przewodów elastycznych. Przynajmniej 1 raz w ciągu roku należy przeprowadzić próbę zadziałania
urządzenia gaśniczego gazowego oraz wykonać test współdziałania systemów przeciwpożarowych.
Zgodnie z paragrafem 3 pkt 3 Rozporządzenia z dnia 7 czerwca 2010 r. Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i
terenów (Dz.U.2010.109.719) przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, ale nie
rzadziej niż raz w roku.

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę i doświadczenie niezbędne do realizowania usług na wysokim
poziomie. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie z troską o spełnienie wszystkich jego
potrzeb. Nasze działania są zgodne z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa. Na bieżąco
aktualizujemy swoją wiedzę, aby móc zapewniać naszym klientom bezpieczeństwo i komfort podczas
przebywania w obiektach wymagających zastosowania odpowiednich działań chroniących przed
niebezpieczeństwami. Zapraszamy do kontaktu.