Przygotowanie budynku do odbioru przez Państwową Straż Pożarną.

Przygotowanie budynku do odbioru przez Państwową Straż Pożarną.

Firma Fairo świadczy usługi w zakresie przygotowania inwestycji do odbioru przez Państwową Straż Pożarną. Nasze usługi w powyższym zakresie prowadzone są kompleksowo i systematycznie przez cały okres trwania budowy – od rozpoczęcia aż po ostateczny odbiór przez PSP.

Zakres naszej działalności obejmuje:

 • Sprawdzenie zgodności założeń projektu z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych
  i przeciwpożarowych
 • Sprawdzenie zgodności wykonywanych prac z założeniami projektu budowlanego oraz
  wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych
 • Optymalizację rozwiązań projektowych (w zakresie niepogarszającym stanu ochrony
  przeciwpożarowej)
 • Udział w naradach i koordynacjach
 • Sprawdzenie kompletności wszystkich dostarczonych przez wykonawców dokumentacji
  powykonawczych, dokumentów certyfikujących materiały budowlane i urządzenia
  instalacyjne
 • Udział w przygotowaniu testów pożarowych
 • Współpracę w przygotowywaniu materiałów do końcowego protokołu odbiorczego przez PSP
 • Udział w odbiorze oraz wizja lokalna (z udziałem PSP) podczas prowadzenia odbioru.
 • Opracowanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • Opracowanie planu rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz oznakowania
  ewakuacyjnego i przeciwpożarowego
 • Wyposażenie budynku w podręczny sprzęt gaśniczy oraz oznakowanie ewakuacyjne i
  przeciwpożarowe


Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas!