Audyt przeciwpożarowy (due diligence w zakresie przeciwpożarowym)

Na czym polega audyt przeciwpożarowy? Kiedy warto go przeprowadzić? Audyt ppoż. przeprowadzany jest w celu przeprowadzany jest w celu porównania stanu faktycznego warunków bezpieczeństwa pożarowego obiektu z obowiązującymi przepisami prawa. Dzięki wykonanej analizie posiadać będą Państwo szczegółowe informacje dot. bezpieczeństwa pożarowego budynku, występujących nieprawidłowości oraz sposobu ich usunięcia w optymalny pod względem techniczno-
ekonomicznym sposobie.

Audyt przeciwpożarowy – dlaczego warto?

Powyższa analiza nie powoduje skutków prawnych, pozwala właścicielowi, zarządcy, bądź użytkownikowi obiektu utrzymać budynek w odpowiednim stanie ochrony przeciwpożarowej oraz pozwala uniknąć ewentualnych konsekwencji wynikających z kontroli organów Państwowej Straży Pożarnej. Warto zaznaczyć, iż zaniedbanie ochrony przeciwpożarowej w budynku, może prowadzić do wielu negatywnych konsekwencji zarówno dla całej organizacji jak i wszystkich pracowników lub użytkowników obiektu, takich jak m.in.:

 • narażenie się na ogromne straty materialne
 • zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego
 • pożar
 • kary grzywny
 • brak wypłat odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątkowego

Audyt przeciwpożarowy Warszawa – zakres działań

Audyt ppoż. wykonywany jest zespół wykwalifikowanych specjalistów w tym rzeczoznawcę ds. ppoż. Opiera się na specjalnie przygotowanym programie, który przed rozpoczęciem prac, zostaje zatwierdzony przez kontrolowaną firmę i obejmuje przede wszystkim:

 • określenie charakterystyki pożarowej obiektu,
 • kontrolę wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i sprzęt gaśniczy,
 • sprawdzenie warunków ewakuacji w obiekcie (szerokości, długości i oznakowanie dróg
  ewakuacyjnych),
 • sprawdzenie procedur postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia w obiekcie,
 • sprawdzenie odległości od budynków sąsiadujących,
 • określenie stref pożarowych,
 • określenie potencjalnych źródeł powstania i rozprzestrzeniania się pożaru,
 • sprawdzenie zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru,
 • sprawdzenie dróg pożarowych ich długość, szerokość, drożność.

Z audytu sporządzany jest raport, który wykazuje wszystkie niezgodności z obowiązującymi przepisami ochrony pożarowej. W przypadku stwierdzonych niezgodności, bądź uchybień audyt jest rozszerzany o wytyczne określające w jaki sposób doprowadzić budynek do stanu pełnej zgodności z
obowiązującymi przepisami. W związku z szerokim zakres prowadzonej przez naszą firmę działalności, jesteśmy w stanie usunąć wszelkie nieprawidłowości wynikające z przedstawionego audytu. Masz jakieś pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami.

Firma Fairo posiada niezbędne doświadczenie w zakresie wykonywania audytów ppoż. na terenie Warszawy i okolic