Próbne ewakuacje

Obowiązek przeprowadzania praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji wynika z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719).

Obowiązek ten, nazywany potocznie ćwiczeniami ewakuacyjnymi lub próbną ewakuacją, musi być

realizowany co najmniej raz na dwa lata przez właściciela lub zarządcę obiektu przeznaczonego dla
więcej niż 50 stałych użytkowników. Ćwiczenia nie muszą być przeprowadzane w przypadku obiektów zaliczanych do kategorii ZL IV – budynki mieszkalne. Bardziej rygorystyczne wymogi przewidziano dla obiektów, gdzie cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa większa niż 50 użytkowników (np. szkoły, przedszkola, internaty, domy studenckie). W sytuacjach takich ćwiczenia należy przeprowadzać co najmniej raz w roku oraz dodatkowo w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od pojawienia się nowych użytkowników w obiekcie.

Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie szkolenia wśród, które będą przeznaczone do prowadzenia ewakuacji budynku oraz osób wyznaczonych przez najemców obiektu do pełnienia funkcji koordynatorów ewakuacji. Kolejnym etapem jest opracowanie scenariusza ćwiczeń ewakuacyjnych oraz przygotowaniu wszelkich niezbędnych dokumentów, które są niezbędne do zgłoszenia próbnej ewakuacji do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. W następnym kroku przystępujemy do realizacji ćwiczeń. W tym momencie za pomocą sztucznego dymu i aktywacji systemów bezpieczeństwa rozpoczyna się faktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji. W czasie ewakuacji, pracownicy

Fairo przyglądają się procesowi ewakuacji, aby w raporcie końcowym wskazać możliwości usprawnienia całego procesu oraz oceny funkcjonowania zarówno pracowników ochrony jak i poszczególnych systemów.