Close

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Twoje bezpieczeństwo naszym priorytetem

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Twoje bezpieczeństwo naszym priorytetem

Przeglądy i wykonawstwo urządzeń przeciwpożarowych

– systemy sygnalizacji pożaru

– dźwiękowe systemy ostrzegawcze

– oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

– systemy oddymiania

– przeciwpożarowe wyłączniki prądu

– drzwi i bramy przeciwpożarowe

– gaśnice

– hydranty

– instalacja tryskaczowa

Usługi ochrony przeciwpożarowej

– szkolenie przeciwpożarowe

– ćwiczenia ewakuacyjne

– nadzór przeciwpożarowy nad

– okresowe i bieżące kontrole stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych

– rzeczoznawca ds. ppoż

– odbiór budynku przez PSP

– zabezpieczenia przeciwpożarowe

– przepusty przeciwpożarowe

Dokumentacja

– instrukcja  bezpieczeństwa pożarowego

– operat przeciwpożarowy

– audyt ochrony przeciwpożarowej

– ekspertyza techniczna

– ocena zagrożenia wybuchem

– scenariusz pożarowy

– symulacja CFD

– uzgadnianie projektów przez rzeczoznawcę

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Warszawa

Projektowanie

Rzeczoznawca ppoż Warszawa

– projekty instalacji systemu sygnalizacji pożaru
– projekty instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego
– projektowanie systemów oddymiania
– projektowanie instalacji tryskaczowej
– projektowanie instalacji hydrantowej
– projektowanie systemów oświetlenia awaryjnego i kierunkowego

MASZ PYTANIA? NAPISZ LUB ZADZWOŃ DO NAS, CHĘTNIE ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA I WSPÓLNIE ZNAJDZIEMY NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE!