Projektowanie urządzeń przeciwpożarowych

Firma Fairo posiada niezbędne doświadczenie w zakresie projektowania urządzeń ppoż. na terenie Warszawy i okolic.


Wykonujemy projekty następujących urządzeń przeciwpożarowych:

  • projekt instalacji sygnalizacji pożaru SSP;
  • projekt dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO;
  • projekt oświetlenia awaryjnego i kierunkowego;
  • projekt systemu oddymiania;
  • projekt systemu gaszenia gazem;
  • projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu;
  • projekt instalacji tryskaczowej;
  • projekt instalacji hydrantowej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów wszystkie projekty urządzeń
przeciwpożarowych należy uzgodnić u rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych.

Dowiedz się więcej

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę i doświadczenie niezbędne do realizowania usług na wysokim
poziomie. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie z troską o spełnienie wszystkich jego
potrzeb. Nasze działania są zgodne z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa. Na bieżąco aktualizujemy swoją wiedzę, aby móc zapewniać naszym klientom bezpieczeństwo i komfort podczas
przebywania w obiektach wymagających zastosowania odpowiednich działań chroniących przed
niebezpieczeństwami. Zapraszamy do kontaktu.

Galeria zdjęć