Przeglądy ppoż Warszawa

Obowiązkiem właściciela obiektu jest przede wszystkim zapewnienie sprawności systemów przeciwpożarowych, które się w nim znajdują. Takie działanie podnosi komfort osób systematycznie przebywających w budynku oraz znacząco wpływa na poziom bezpieczeństwa osób i mienia.

Firma Fairo oferuje szereg usług związanych z ochroną pożarową na terenie Warszawy i okolic. Posiadamy niezbędne doświadczenie i uprawnienia do wykonywania przeglądów wszystkich urządzeń związanych z ochroną przeciwpożarową, w tym systemu sygnalizacji pożaru (Polon Alfa, Schrack, Bosch, Esser itd.), systemu DSO, systemów oddymiania, oświetlenia awaryjnego czy hydrantów wewnętrznych.

Potrzebujesz przeglądu systemów przeciwpożarowych w Twoim obiekcie? Skontaktuj się z nami!

Na zlecenie wykonujemy przeglądy następujących systemów:

 • przegląd systemu sygnalizacji pożaru SSP
 • przegląd dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO
 • przegląd systemu oddymiania
 • przegląd gaśnic
 • przegląd hydrantów
 • przegląd SUG
 • przegląd oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
 • przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu
przeglądy ppoż Warszawa - gaśnica

Dowiedz się więcej

Przede wszystkim najważniejszą rzeczą jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom obiektu.
Systemy przeciwpożarowe takie jak system sygnalizacji pożaru oraz dźwiękowy system ostrzegawczy
służą do wczesnego wykrywania ognia i ostrzegania o występującym niebezpieczeństwie, aby
zapewnić użytkownikom szybką i bezpieczną ewakuację z zagrożonego obiektu. Sprawny system ppoż
to także gwarancja ochrony mienia oraz zminimalizowania strat w przypadku wystąpienia pożaru lub
innej kryzysowej sytuacji. Serwis ppoż jest zadaniem, które powinno się powierzać zaufanym firmom.
Doświadczenie pracowników Fairo pozwala na kompleksowe usługi serwisowe na najwyższym poziomie. Regularne przeglądy są podstawą do tworzenia przyjaznych warunków pracy i
funkcjonowania w obiekcie.

Częstotliwość poddawania urządzeń przeciwpożarowych przeglądom technicznym i czynnościom
konserwacyjnym reguluje §3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i
terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

 • Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem
  uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem
  dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia
  prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.
 • Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej „gaśnicami”,
  powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z
  zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń
  przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach
  obsługi, opracowanych przez producentów.
 • Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych, powinny być
  przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 • Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat
  poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą
  dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych.

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę i doświadczenie niezbędne do realizowania usług na wysokim
poziomie. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie z troską o spełnienie wszystkich jego
potrzeb. Nasze działania są zgodne z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa. Na bieżąco
aktualizujemy swoją wiedzę, aby móc zapewniać naszym klientom bezpieczeństwo i komfort podczas
przebywania w obiektach wymagających zastosowania odpowiednich działań chroniących przed
niebezpieczeństwami. Zapraszamy do kontaktu.