Symulacje CFD

Kiedy należy wykonać symulację CFD? Do czego służy symulacja CFD? Symulacje komputerowe przy użyciu metod numerycznej mechaniki płynów (ang. Computational Fluid Dynamics – CFD), które są wykorzystywane do prognozy sposobu rozprzestrzeniania się dymu i ciepła w przestrzeniach o bardzo zróżnicowanym kształcie. Zaprojektowanie skutecznego systemu wentylacji stanowi nie lada wyzwanie dla projektantów, przede wszystkim w przypadku, gdy projekt dotyczy budynku o nietypowym kształcie. Zdarza się, że projekty stworzone wg. obowiązujących norm i wytycznych nie odpowiadają rzeczywistemu zapotrzebowaniu obiektu.

Wentylacja oddymiania jest elementem systemu, którego sprawne działanie jest jednym ze sposobów ochrony obiektów i ludzi przed przykrymi skutkami pożaru. Symulacje CFD są bardzo zaawansowanym narzędziem, umożliwiającym rozwiązywanie problemów wykraczających poza
obszar stosowania uproszczonych metod inżynierskich. W miarę rozwoju technologii odchodzi się od wykonywania testów rozruchowych a coraz popularniejsze stają się analizy komputerowe wykorzystujące opisywaną metodę.

Dowiedz się więcej

Po  zmianie przepisów prawnych, przy projektowaniu garaży podziemnych o powierzchni powyżej 1500 m2  należy stosować instalację oddymiania, a jej skuteczność musi być udowodniona. Wobec powyższego niezbędnym narzędziem weryfikującym skuteczność danego systemu jest  wykonanie analizy CFD, która bazuje na obliczeniach analizy mechanicznej płynów. Dokładnie wykonana analiza CFD, pozwala nakierować i skorygować koncepcję projektu oddymiania, jak również może pomóc w doborze odpowiedniego systemu dla danego obiektu. Symulacja okazuje się jak najbardziej przydatna również w pozornie prostych projektach instalacji oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych, w przypadku braku możliwości zapewnienia naturalnego napływu powietrza kompensacyjnego.

Wyniki symulacji umożliwiają ocenę przyjętych parametrów zastosowanego systemu wentylacji pożarowej w zakresie zabezpieczenia przed zagrożeniem i bezpiecznej ewakuacji. Na podstawie wyników sporządzane są zalecenia wykorzystywane do poprawy wydajności systemu.

W swoim zakresie oferujemy państwu opracowanie analiz CFD w zakresie:

  • instalacji oddymiania garaży;
  • instalacji oddymiania hal magazynowych;
  • instalacji oddymiania klatek schodowych;
  • instalacji oddymiania obiektów handlowych.