Dokumentacja przeciwpożarowa

Jaką dokumentacją powinien dysponować Twój obiekt? Jak często należy ją aktualizować?

Odpowiednie zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku to absolutnie priorytetowe kwestia dla każdego właściciela i zarządcy budynku. Mowa tutaj zarówno o odpowiednim wyposażeniu budynku, przeszkoleniu użytkowników obiektu, jak również o sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji. Posiadamy wielkoletnie doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji, której wymagają przepisy przeciwpożarowe.

Na zlecenie opracujemy:

  • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
  • Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej
  • Plany ewakuacyjne
  • Operat przeciwpożarowy
  • Ocena zagrożenia wybuchem
  • Dokument zabezpieczenia przed wybuchem
  • Symulacja CFD
  • Scenariusz pożarowy

Dokumentacja ppoż to obowiązkowa kwestia dla każdego budynku. Skontaktuj się z nami, a opracujemy ją dla Ciebie.