Rzeczoznawca ds. ochrony przeciwpożarowej

Dlaczego warto skorzystać z pomocy rzeczoznawcy ds. ppoż.? Jakie projekty musi uzgadniać rzeczoznawca ds. ppoż.? Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych jest niezbędna przy wielu aspektach projektowania jak również funkcjonowania obiektu budowlanego.

Firma Fairo świadczy pełen zakres usług rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Dowiedz się więcej

Udział rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych gwarantuje profesjonalny nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem systemów ochrony ppoż. oraz stosowaniem przepisów z tego zakresu we wszelkich projektach budowlanych i instalacyjnych. Obecnie projekty większych budynków, obiektów czy zakładów wymagają uzgodnienia rzeczoznawcy.

Rzeczoznawca zajmuje się jednak nie tylko uzgadnianiem projektów i rzutów obiektu – opiniuje również instalacje i systemy przeciwpożarowe, dzięki czemu pracodawcy i inwestorzy mogą mieć pewność, że ochrona ppoż w zakładzie pracy będzie działa bez zarzutu.

Zakres świadczonych usług przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych:

  • opracowanie ekspertyz ochrony przeciwpożarowej
  • opracowanie opinii dotyczących aktualnego stanu bezpieczeństwa w obiekcie
  • opiniowanie rozwiązań technicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej
  • opracowanie oceny i analizy z zakresu ochrony przeciwpożarowej
  • uzgodnienie dokumentacji projektowej z zakresu instalacji i urządzeń ochrony
    przeciwpożarowej
  • opracowanie rozwiązań zamiennych, w przypadku pojawienia się odstępstw
    od aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.