Plany ewakuacyjne

Kiedy należy wykonać plany ewakuacyjne? Na co warto zwrócić przy planowaniu ewakuacji? Plany ewakuacyjne jak sama nazwa wskazuje służą użytkownikom obiektu do orientacji w przestrzeni w której się znajdują. W trakcie zagrożenia w szybki sposób odnajdziemy bezpieczną drogę ucieczki.

Masz jakieś pytania? Jesteśmy tutaj dla Ciebie. Posiadamy niezbędne doświadczenie przy opracowywaniu planów ewakuacyjnych dla różnych obiektów. Skontaktuj się z nami!

instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Warszawa

Dowiedz się więcej

Zgodnie art. 4. ust. 1. Ustawy o Ochronie Przeciwpożarowej, właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany: zapewnić osobom w budynku bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji. A zatem w jakich budynkach lub opracowaniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej wymagane są graficzne plany obiektu czy też plany ewakuacyjne?

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem są wymagane dla:

 • instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
 • operatów pożarowych;
 • placówek oświaty;
 • obiektów hotelowych;
 • obiektów rozrywkowych;
 •  obiektów muzealnych.

Plany ewakuacji zawierają wszystkie, graficznie przedstawione, elementy budynku, niezbędne do prawidłowego przebiegu ewakuacji i zawierające w szczególności informacje o:

 • parametry obiektu takie jak: powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji budynku;
 • lokalizacja obiektu – odległości od obiektów sąsiadujących;
 • parametry pożarowe występujących substancji palnych;
 • informację na temat gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach
  pożarowych;
 • kategorii zagrożenia ludzi do której zakwalifikowany został dany obiekt, przewidywanej liczby
  osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach;
 • lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych, zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia
  wybuchem;
 • podział budynku na strefy pożarowe;
 • warunki ewakuacji ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych;
 • miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji
  gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejscach usytuowania elementów
  sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi;
 • wskazaniu dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych;
 • hydrantach zewnętrznych oraz innych źródłach wody do celów przeciwpożarowych;
 • drogach pożarowych i innych drogach dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren
  ogrodzony.