Rzeczoznawca do spraw
zabezpieczeń przeciwpożarowych

Dlaczego warto skorzystać z pomocy rzeczoznawcy ds. ppoż.? Jakie projekty musi uzgadniać rzeczoznawca ds. ppoż.?

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych jest niezbędna przy wielu aspektach projektowania jak również funkcjonowania obiektu budowlanego. Firma Fairo świadczy pełen zakres usług rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

rzeczoznawca ppoż Warszawa, Rzeszów

Rzeczoznawca ds. PPOŻ Warszawa - czym się zajmuje?

Udział rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych gwarantuje profesjonalny nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem systemów ochrony ppoż. oraz stosowaniem przepisów z tego zakresu we wszelkich projektach budowlanych i instalacyjnych. Obecnie projekty większych budynków, obiektów czy zakładów wymagają uzgodnienia rzeczoznawcy. Rzeczoznawca zajmuje się jednak nie tylko uzgadnianiem projektów i rzutów obiektu – opiniuje również instalacje i systemy przeciwpożarowe, dzięki czemu pracodawcy i inwestorzy mogą mieć pewność, że ochrona ppoż w zakładzie pracy będzie działa bez zarzutu. Zakres świadczonych usług przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych:

  • Opracowanie ekspertyz ochrony przeciwpożarowej, w tym rozwiązań zastępczych w stosunku do wymaganych przepisami techniczno- budowlanymi rozporządzeń
  • Opracowanie opinii dotyczących aktualnego stanu bezpieczeństwa w obiekcie
  • Opiniowanie rozwiązań technicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej
  • Opracowanie ocen i analiz z zakresu ochrony przeciwpożarowej
  • Uzgodnienie dokumentacji projektowej z zakresu instalacji i urządzeń ochrony przeciwpożarowej
  • Opracowanie rozwiązań zamiennych, w przypadku pojawienia się odstępstw od aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych
  • Weryfikacja dokumentacji projektowej
  • Audyty przeciwpożarowy

Rzeczoznawca ppoż Warszawa –  Fairo – masz wątpliwości lub pytania? Skontaktuj się z nami!