Przejścia przeciwpożarowe

Projektujemy i wykonujemy przejścia przeciwpożarowe w Warszawie oraz dostarczamy naszym klientom wymaganą dokumentację techniczną. Przygotowujemy projekty dla budynków mieszkalnych, biurowych, przemysłowych oraz wszelkiego typu obiektów użyteczności publicznej. Jako eksperci od zabezpieczeń konstrukcji budowlanych przed ogniem jesteśmy specjalistami, którzy doskonale znają przepisy, potrafią dobrać odpowiednie materiały zabezpieczeniowe oraz stworzyć przejścia PPOŻ skutecznie chroniące ludzi i mienie. Zabezpieczymy instalację elektryczną, kanalizacyjną, wentylacyjną, klimatyzacyjną, chłodniczą czy grzewczą w budowanym przez Ciebie obiekcie. Zapraszamy do współpracy.

Przejścia PPOŻ – co to jest?

Przejścia PPOŻ to elementy wbudowane w konstrukcje budynków, które pozwalają zabezpieczyć instalacje przed wybuchem pożaru, dzięki zastosowaniu przegród i oddzieleniu przeciwpożarowemu poszczególnych stref w stropach oraz ścianach. Przejścia pożarowe należą do biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych i wykonuje się je już na etapie projektowania budynku, aby podnieść jego odporność ogniową i zapewnić bezpieczeństwo mienia oraz osób przebywających w pomieszczeniach.

Jaką funkcję pełnią przepusty instalacyjne PPOŻ?

Przepisy przeciwpożarowe obowiązujące w Polsce dokładnie  regulują konieczność podzielania każdego obiektu budowlanego na strefy pożarowe.

Instalacje składające się z rur, kabli i kanałów najczęściej są projektowane w przegrodach. Rolą przegród jest oddzielenie poszczególnych stref pożarowych w budynku. Jednocześnie takie przegrody bezpośrednio ingerują w samą konstrukcję stropów i ścian. Wymagane jest zachowanie w nich ściśle wskazanej klasy odporności na ogień. Jak ją uzyskać? Dzięki zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, czyli przejść PPOŻ.

Przepusty instalacyjne PPOŻ stanowią barierę, która ma za zadanie wytrzymać określoną w przepisach ilość czasu i dzięki temu zabezpieczyć obiekt budowlany przez rozprzestrzenianiem się ognia. Przejście ogniowe uniemożliwia przedostanie się pożaru przez przegrodę znajdującą się w budynku. Prawidłowo wykonane uszczelnienia przeciwpożarowe chronią instalacje przed przedostaniem  się do nich gorących i toksycznych gazów. Jednocześnie stanowią barierę termiczną, dzięki czemu druga strona przepustów wolniej się nagrzewa.

Przejścia przeciwpożarowe – rodzaje

Przejścia instalacyjne PPOŻ to elementy dostosowane do specyfiki różnych instalacji w budynkach (elektrycznych, grzewczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, chłodniczych, kanalizacyjnych). Stosowane obecnie przejścia przeciwpożarowe dzieli się, biorąc pod uwagę stopień palności materiału, z którego zrobiona jest instalacja (mogą być to przewody palne lub niepalne) oraz rodzaj medium (rurowe, kablowe).

Przejścia PPOŻ dzieli się przepusty instalacyjne do:

  • rur palnych – takie rury najczęściej są produkowane z tworzyw sztucznych (PP, PE, PVC). Do zabezpieczenia tych przewodów przed pożarem wykorzystuje się wkład pęczniejący. Pod wpływem ognia kilkakrotnie zwiększa on swoją objętość i chroni przestrzeń w miejscu, gdzie rura się przepali,
  • rur niepalnych – rury wykonywane są z miedzi, żeliwa czy stali. Zabezpieczenia tworzy się za pomocą mas i farb ognioodpornych.  Długość i grubość malowania dopasowuje się do odporności ogniowej konkretnego przepustu instalacyjnego. Dodatkowo stosuje się wypełniania przestrzeni pomiędzy przegrodą a rurami warstwą wełny mineralnej,
  • instalacji kablowych – przewody elektryczne należą do instalacji szczególnie narażonych na wybuch pożaru. Zwykle kable wchodzące do obiektu rozdziela się przegrodą od pomieszczenia rozdzielni elektrycznej. Bezpieczeństwo zapewnia pomalowanie oddzielenia niepalną masą i wykorzystanie wełny mineralnej,
  • przejść kombinowanych – tutaj przez jedną przegrodę przebiega kilka rodzajów instalacji. Przejście ogniowe w tym przypadku musi zostać zaprojektowane indywidualnie, ponieważ niezbędne jest wykorzystanie różnych materiałów. Klasę odporności ogniowej przegrody należy dopasować do przepisów.

Jak zabezpieczyć przejścia instalacyjne PPOŻ?

Każde przejście instalacyjne ma ściśle określoną klasę odporności na ogień oznaczoną literami i liczą, do którego należy dobrać odpowiednie uszczelnienia przeciwpożarowe. Materiały do zabezpieczania przepustów należy dopasować do instalacji, która przechodzi przez przegrodę. Przewody niepalne zwykle zabezpiecza się farbami i masami ogniochronnymi, a palne wkładem pęczniejącym. Zabezpieczenia przeciwpożarowe przejść instalacyjnych należy dostosować także do konkretnych elementów konstrukcyjnych (inaczej ściany niż stropy).

Przejścia przeciwpożarowe Warszawa – dlaczego warto nam zaufać?

Fairo to firma posiadająca duże doświadczenie z zakresu instalacji PPOŻ. Skutecznie chronimy budynki naszych klientów przed ogniem. Projektujemy i wykonujemy przejścia przeciwpożarowe w Warszawie idealnie dopasowane do konkretnych obiektów budowlanych, klasy ogniowej przegród oraz specyfiki instalacji. Bierzemy pod uwagę elementy konstrukcyjne, w których znajduje się przegroda, rodzaj materiału wykorzystanego do budowy instalacji oraz rodzaj transportowego medium. Każde zabezpieczenie przygotowujemy indywidualnie, aby zapewnić najwyższe bezpieczeństwo i skuteczną ochronę przeciwpożarową Twojego obiektu.

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami już dziś, a nasi eksperci odpowiedzą na Twoje pytania, udzielą niezbędnych informacji technicznych i przygotują indywidualną ofertę. Dbamy o bezpieczeństwo Twoje i Twojej firmy.

Telefon: +48 885 155 155

Biuro: ul. Kiermaszowa 10 lok 4, 01-355 Warszawa

Czekamy na Twój kontakt i możliwość pomocy Ci w zapewnieniu pełnej ochrony przeciwpożarowej dla Twojej firmy lub budynku w Warszawie.