Close

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Twoje bezpieczeństwo naszym priorytetem

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Twoje bezpieczeństwo naszym priorytetem

Usługi przeciwpożarowe

Potrzebujesz przeglądów systemów przeciwpożarowych w Twoim obiekcie? Jak często należy przeprowadzać czynności konserwacyjne?

 

Przede wszystkim obowiązkiem właściciela obiektu jest zapewnienie sprawności dla systemów przeciwpożarowych, które się w nim znajdują. Firma Fairo, posiada niezbędne doświadczenie i uprawnienia do przeglądów wszystkich urządzeń związanych z ochroną przeciwpożarową, w tym systemu sygnalizacji pożaru (Polon Alfa, Schrack, Bosch, Esser itd.), systemu DSO, systemów oddymiania, oświetlenia awaryjnego czy hydrantów wewnętrznych. Skontaktuj się z nami!

Dlaczego sprawność systemów jest tak istotna?

 

Przede wszystkim najważniejsza rzeczą jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom obiektu. Systemy przeciwpożarowe takie jak system sygnalizacji pożaru oraz dźwiękowy system ostrzegawczy służą do wczesnego wykrycia pożaru i ostrzegania o występującym zagrożeniu, aby zapewnić użytkownikom szybką i bezpieczną ewakuację z zagrożonego obiektu.

 

Jak często należy wykonywać przeglądy?

 

Częstotliwość poddawania urządzeń przeciwpożarowych przeglądom technicznym i czynnością konserwacyjnym reguluje §3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

⦁ Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

⦁ Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej „gaśnicami”, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez producentów.

⦁ Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

⦁ Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych.