Close

SZKOLENIA PRZECIWPOŻAROWE WARSZAWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Twoje bezpieczeństwo naszym priorytetem

Szkolenia przeciwpożarowe

Potrzebujesz przeszkolić pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej? Nie wiesz, kiedy Twój powinien odbyć takie szkolenie?

 

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Oferujemy szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej wraz z instruktarzem użycia podręcznego sprzętu gaśniczego. Szkolenia, które wykonujemy są ściśle dopasowane do danego obiektu i sposobu jego użytkowania.

szkolenia przeciwpożarowe Warszawa

Szkolenia przeciwpożarowe – dlaczego warto je wykonywać?

Przede wszystkim, aby zapoznać nowych pracowników z obowiązującymi, w miejscu pracy, zasadami bezpieczeństwa, ewakuacji i obsługi urządzeń przeciwpożarowych, które znajdują się w obiekcie. Ponadto, należy pamiętać, iż znajomość odpowiednich procedur i zachowań może zmniejszyć prawdopodobieństwo powstania pożaru, a także ograniczyć jego skutki. Kluczem do sukcesu jest wypracowanie wśród pracowników określonych wzorców zachowań w sytuacji zagrożenia!

 

Szkolenia przeciwpożarowe dla pracowników – jak często należy je organizować?

Szkolenia wstępne muszą być przeprowadzone w ciągu 6 miesięcy od przyjęcia nowego pracownika. Dodatkowo, dobra praktyka wskazuje, aby wyznaczać i szkolić osoby, które będą pełnić funkcję koordynatorów ewakuacji. Są to działania niezbędne do zapewnienia odpowiednich warunków do okresowego sprawdzenia warunków ewakuacji w obiekcie.
W związku z czym warto pracownika wyznaczonego i odpowiadającego za ochronę przeciwpożarową, wysłać dodatkowo na szkolenie z zakresu skutecznej ochrony przeciwpożarowej, ponieważ to właśnie on będzie odpowiedzialny za podejmowanie działań z zakresu zwalczania zagrożenia pożarowego, a także wykonywanie ewakuacji.

Szkolenia przeciwpożarowe Warszawa – Fairo – potrzebujesz przeszkolić swoich pracowników? Zgłoś się do nas, chętnie pomożemy!